Rozšíření generální pardonu rušícího DPH na respirátory kategorie FFP2

Úprava generálního pardonu promíjejícího DPH usnadní dodávky státu

Ministerstvo zdravotnictví tak nastavilo nová pravidla pro DPH na respirátory kategorie FFP2 a vyšší.

V celém znění si můžete přečíst úpravu:

"Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády rozšíření generální pardonu rušícího DPH na respirátory kategorie FFP2 a vyšší, diagnostické zdravotnické prostředky pro testování na COVID a očkovací látky. Současný generální pardon odpouští DPH na respirátory a další položky dodané v rámci ČR do 3. června a toto prominutí má prokazatelný pozitivní dopad do cen tohoto zboží a v běžném obchodním styku je odpuštění DPH realizováno bez jakýchkoliv problémů a nejasností. Nově bude odstraněna přebytečná administrativa, která komplikovala dodání těchto ochranných pomůcek veřejným institucím v těch situacích, kdy je instituce přímo nakoupila mimo ČR a dále využívala na neziskové aktivity (například je zdarma rozdala zdravotníkům).

V takovém případě dle zákona o DPH veřejné instituci nevznikal nárok na odpočet a k odvedení DPH tak fakticky docházelo. MF proto přistoupilo k aktualizaci pardonu, díky které i v těchto dílčích situacích bude DPH odpuštěno bez dalších povinností, tedy bez ohledu na to, ze kterého státu budou tyto ochranné pomůcky dodány. Generální pardon bude vydán a publikován ve finančním zpravodaji neprodleně po jeho schválení vládou." 1

Ministerstvo financí České republiky. Úprava generálního pardonu promíjejícího DPH usnadní dodávky státu [online]. 12. 4. 2021 [cit. 20. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/uprava-generalniho-pardonu-promijejiciho-41490

AKTUÁLNĚ SKLADEM